LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

 •  Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp các cấp lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hoạch định chiến thuật của một CEO.
 • Nắm vững và hiểu rõ các chiến lược Marketing, PR, Quản trị thương hiệu hỗ trợ cho công việc quản lý điều hành với vai trò CEO.
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng và giải pháp để có những chiến lược, kế hoạch tài chính và đầu tư hiệu quả.
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp và con đường hội nhập quốc tế.
  Các kỹ năng cần thiết của một CEO phải có.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp
 • Nhà điều hành và cán bộ chủ chốt
 • Đội ngũ quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp (Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các phòng, ban, bộ phận)
 • Những người mong muốn trở thành Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trong tương lai.

GIẢNG VIÊN: 

 • Ths: Phan Anh Lưu
  – Thạc sỹ thẩm định kinh tế và quản lý các dự án quốc tế – Trường ĐH Paris 12 – Pháp, là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên dạy kỹ năng chuyên nghiệp.
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh
  – Trưởng Bộ môn Quản trị Thương hiệu Trường Đại học Thương mại. Phó giáo sư Kinh tế thương phẩm Trường Đại học thương mại Donhetxco, Ucraina
  * Ths: Nguyễn Quốc Cường
  – Giám đốc điều hành Công ty BHNT AIA
  – Chuyên gia đào tạo bán hàng, chăm sóc khách hàng
 • Ts: Đỗ Tiến Long
  – Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Trưởng đại diện công ty Sanwa Industries Ltd (Nhật Bản) tại Việt Nam
 • PGS – TS Lê Xuân Trường
  – Trưởng khoa Tại chức kiêm giảng viên cao cấp Bộ môn Thuế – Học viện tài chính
 • Ths: Phạm Vũ Hiệp
  – Phó chủ tịch HĐQT DVL Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần hệ Quản trị nguồn lực XD SB Fund
 • CEO Nguyễn Hồng Chung
  – Chủ tịch HĐQT DVL Group, Chuyên gia đào tạo Quản trị, Khởi sự Doanh nghiệp

THỜI GIAN HỌC
 • Phát triển kỹnăng lãnhđạo dành cho CEO:
  Khai giảng 22/05/2019 (Học vào các buổi tối từ thứ 2,4,6 từ 18h00-21h00)
 • Thời lượng: 12 buổi
 • Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 2 – Học viện Hành chính Quốc gia – Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Chuyên đề (1): Lãnh đạo – tư tưởng chủ đạo
– Vai trò của CEO trong kỷ nguyên mới;
– Nghệ thuật lãnh đạo dành cho CEO;
– Chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác.

Chuyên đề (2): Quản trị sự thay đổi trong kỷ nguyên số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế kỹ thuật số;
– Quản lý nguồn nhân lực con người, trí tuệ cảm xúc, đánh giá và ra quyết định, định hướng dịch vụ, đàm phán và khả năng linh hoạt của nhận thức
– Sáng tạo cá nhân chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
– Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Chuyên đề (3): Marketing & Truyền thông tiếp thị bán được hàng
– Bản chất Marketing,
– Marketing trong mô hình thương mại truyền thống, thương mại điện tử (Digital Business) và Thương mại xã hội (Social Business)
– R&D, xây dựng kế hoạch Marketing đạt mục tiêu
– Ứng dụng Công nghệ, công cụ vào triển khai và quản trị hiệu quả.
– Đánh giá, tối ưu các chiến dịch, kế hoạch marketing

Chuyên đề (4): Quản trị kế toán và tài chính
– Tổng quan về kế toán, phân biệt tài chính và kế toán, công tác kế toán trong doanh nghiệp
– Hiểu và sử dụng thông tin kế toán: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển dòng tiền, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính
– Tổng quan về tài chính, tài chính và quản trị tài chính
– Công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp: mục tiêu, huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, kế hoạch tài chính/hoạch định ngân sách
– Phân tích tài chính: tình hình tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động

Chuyên đề (5): Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
– Tầm quan trọng của tư duy chiến lược và kế hoạch
– Quy trình lập kế hoạch chiến lược và trách nhiệm
– Nhiệm vụ của DN, tầm nhìn và mục tiêu
– Triển khai chiến lược, những rủi ro trong quá trình triển khai chiến lược và kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro
– Cơ chế M&A và hợp tác

Chuyên đề(6): Quản trị bán hàng trực tuyến & Quản trị trải nghiệm khách hàng
– Hành vi người tiêu dùng trong thời đại số
– Tiếp cận đa kênh – Phát triển công nghệ chính là chìa khóa tương lai marketing
– Chiến lược trải nghiệm khách hàng với chiến lược thương hiệu
– Xây dựng chương trình đo lường trải nghiệm khách hàng hiệu quả
– Xây dựng KPI và quản trị vận hành, trải nghiệm khách hàng trong nền công nghiệp 4.0

Các hoạt động bổ trợ:
Khác với những đối tượng học viên khác, CEO đi học không chỉ có học những kiến thức trên lớp, từ các chuyên gia, mà còn phải có sân chơi bổ ích, sự chia sẻ của bạn đồng môn, sự chia sẻ của các doanh nhân thành đạt. Mục đích của phần này là giúp các học viên vượt ra khỏi giới hạn tư duy thông thường để tiếp cận và tìm đến những tư duy mới mang tính toàn cầu. Các doanh nhân sẽ được giao lưu, đối thoại với các doanh nhân thành đạt, những người đang giữ cương vị CEO để xem cách thức mà họ quản lý và điều hành doanh nghiệp như thế nào, bí quyết mà họ thành công là gì? Trên cơ sở đó, học viên sẽ rút ra cho mình những bài học bổ ích.