Giám Đốc Tài Chính - CFO

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 10.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 2.500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Lợi ích khoá học

 1. Xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, mạnh có năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp trong môi trường năng động và luôn thay đổi.
 2. Những tư duy và nhận thức mới về công tác lãnh đạo chính bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức.
 3. Ứng dụng thực tiễn các mô hình quản trị hiện đại, kỹ năng tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc hiệu quả và khoa học vào doanh nghiệp thực tế.
 4. Vận dụng sáng tạo cho việc điều hành và ra quyết định kinh doanh

Giới thiệu khóa học


Khoá học diễn ra trong 10 buổi với các nội dung đào tạo sau:

Phần 1: Tổng quan quản trị tài chính

- Chân dung của một CFO chuyên nghiệp
- Vai trò nhiệm vụ, vị trí của giám đốc tài trong bộ máy tổ chức DN
- Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;
- Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính DN
- Kế toán và tài chính

Phần 2: Phân tích kinh doanh cho giám đốc tài chính

- Các kỹ thuật phân tích kinh doanh
- Phân tích hoạt động bán hàng, năng lực sản xuất kinh doanh của DN
Phân tích tài chính của doanh nghiệp
- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
- Phân tích các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lợi
- Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính lên doanh lợi
- Xây dựng chiến lược tài chính cho công ty

Phần 3: Quản trị dòng tiền

Dòng tiền trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp
-    Dòng tiền: Huyết mạch trong cơ thể doanh nghiệp;
-    Khả năng sinh lời& khả năng thanh toán;
-    Kế hoạch dòng tiền & kiểm soát tiền mặt trong DN
Quản trị các dòng tiền
-    Quản trị dòng tiền hoạt động kinh doanh
-    Quản trị dòng tiền hoạt động đầu tư;
-    Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính

Phần 4: Tài chính dự án đầu tư

Quản lý dự án đầu tư
-    Các thành phần của dự án đầu tư;
-    Kiểm soát tiến độ dự án;
-    Thủ tục quyết toán dự án đầu tư & các báo cáo dự án.
Quản lý tài chính dự án
-    Thẩm định tài chính dự án đầu tư;
-    Kiểm soát chi phí dự án;
-    Quyết toán dự án đầu tư & đóng dự án;
-    Hệ thống các báo cáo tài chính dự án & ra quyết định

Phần 5: Lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí
-    Xây dựng danh mục chi phí của doanh nghiệp
-    Xác định cấu trúc chi phí
-    Tối ưu hóa chi phí biến đổi
Dự báo tài chính doanh nghiệp  
-    Lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động
-    Dự báo các chỉ số kết quả kinh doanh: Doanh thu - chi phí - lợi nhuận

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng hợp mẫu
 • Bài 1: Kế toán hàng tồn kho
 • Bài 2: Kế toán nguồn vốn
 • Bài 1: Mô tả công việc các thành viên nội bộ
 • Bài 2: Các quy trình kiểm soát nội bộ
 • Bài 1: Mô tả công việc và kế hoạch Kiểm toán nội bộ
 • Bài 2: Quy trình kiểm toán nội bộ
 • 22 Quy trình, quy chế kế toán cần biết

Thông tin giảng viên

Ths. Đoàn Hữu Cảnh
322 học viên 1 khóa học

- Là giảng viên số 1 về tài chính có trên 18 năm kinh nghiệm đào tạo cho các tổ chức DN
- Là chuyên gia tư vấn và phân tích tài chính cho nhiều DN

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%