Giảng Viên CFO HCM
0  (0 đánh giá)
1
học viên
0
khóa học
Thông tin giảng viên

Ts. Nguyễn Hồng Thắng

Trưởng Bộ môn Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ts. Nguyễn Thị Uyên Uyên

Trưởng bộ môn Quản trị và Định giá tài sản tài chính, Đại Học Tài Chính Kế Toán TP. HCM

MBA. Nguyễn Anh Ngọc

Chuyên gia Phát triển nguồn lực tài chánh cho SMEs (Đại học Harvard, Hoa Kỳ). Chuyên gia Chiến lược kinh doanh, Nghệ thuậ lãnh đạo (Đại học Hawaii, Hoa Kỳ). 

PGS.Ts. Lê Thị Lanh

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Xem đầy đủ

Các khóa học