Trần Quốc Việt

Trần Quốc Việt

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

- Thành viên HĐQT kiêm CEO Ecopark

- Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam (VMA)

- Nguyên thành viên HĐQT, PTGD tập đoàn kinh đô kiêm CEO kinh đô miền bắc

Khóa học của giảng viên Trần Quốc Việt


Đang cập nhật...