Trần Quốc Việt
0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
Thông tin giảng viên

- Thành viên HĐQT kiêm CEO Ecopark

- Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam (VMA)

- Nguyên thành viên HĐQT, PTGD tập đoàn kinh đô kiêm CEO kinh đô miền bắc

Xem đầy đủ

Các khóa học