Khóa học Giám Đốc Điều Hành chuyên sâu (offline)

Trên đây là 4 yếu tố quan trọng nhất trong quản trị doanh nghiệp. Doanh Nghiệp của bạn sẽ suôn sẻ và hiệu quả hơn nếu bạn học và áp dụng tốt 4 kỹ năng trên.
Trần Quốc Việt
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

1. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp các cấp lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hoạch định chiến thuật.
2. Nắm vững và hiểu rõ các chiến lược marketing, PR, quản trị thương hiệu hỗ trợ cho công việc quản lý điều hành với vai trò của nhà lãnh đạo
3. Những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và nhiều khía cạnh mà CEO – nhà lãnh đạo cần phải trang bị.
4. Tư duy và nhận thức cốt lõi một CEO cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
5. Kiến thức, kỹ năng công nghệ, cập nhật các xu hướng mới để có sự chuẩn bị phù hợp cho doanh nghiệp khi đối mặt với thách thức trong thời đại 4.0.

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Tư duy chiến lược & dẫn dắt sự thay đổi trong bối cảnh mới ( 3 buổi)

1. CEO và chiến lược dẫn dắt doanh nghiệp trong thời kỳ mới
2. Hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh
3. Chia sẻ thực tiễn từ chuyên gia

Phần 2: Chân dung doanh nhân Phát triển năng lực lãnh đạo thích ứng sự thay đổi trong thời kỳ mới ( 2 buổi)

1. Vai trò của CEO
2. Phát triển năng lực lãnh đạo thích ứng sự thay đổi trong thời kỳ mới

Phần 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ( 2 buổi)

1. Văn hóa - yếu tố then chốt trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp
2. Lộ trình xây dựng VHDN gắn liền với sự mệnh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp

Phần 4: Chuyển đổi số doanh nghiệp (1 buổi)

1. Tư duy về thời đại số
2. Cách thức áp dụng chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Phần 5: Quản trị Marketing dành cho lãnh đạo ( 2 buổi)

Phần 6:  Quản trị nhân sự hiện đại thích ứng với thời cuộc (2 buổi)

1. Sức mạnh của nguồn nhân lực và một số yếu tố quyết định sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
2. Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực
3. Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài

Phần 7: Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo (2 buổi)

1. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
2. Phân tích hòa vốn và các đòn bẩy tài chính
3. Quản lý vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh
4. Đo lường rủi ro và điều chỉnh rủi ro trong đầu tư
5. Trải nghiệm thực tế kết hợp các hoạt động Teambulding (Chương trình bắt buộc)

Phần 8: Kỹ năng giao việc ủy quyền và tạo động lực cho nhân viên (2 buổi)

Phần 9: Pháp luật trong Quản trị doanh nghiệp (2 buổi)

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Trần Quốc Việt
2 học viên 1 khóa học
- CEO Ecopark

- Thành viên HĐQT kiêm CEO Ecopark

- Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam (VMA)

- Nguyên thành viên HĐQT, PTGD tập đoàn kinh đô kiêm CEO kinh đô miền bắc

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Giám Đốc Điều Hành - CEO
Giảng Viên CEO
(0) 498 học viên
4.500.000đ
11.700.000đ
(-62%)
Giám Đốc Digital Marketing - CMO 4.0 Online
Doanh Nhân 4.0
(4) 890 học viên
980.000đ
5.400.000đ
(-82%)
3.800.000đ 12.500.000đ -70%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC