Giám Đốc Điều Hành - CEO

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 10.000.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 3.000.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 1.  Cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp các cấp lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hoạch định chiến thuật của một CEO.
 2. Nắm vững và hiểu rõ các chiến lược Marketing, PR, Quản trị thương hiệu hỗ trợ cho công việc quản lý điều hành với vai trò CEO.
 3. Cung cấp kiến thức, kỹ năng và giải pháp để có những chiến lược, kế hoạch tài chính và đầu tư hiệu quả.
 4. Phát triển văn hóa doanh nghiệp và con đường hội nhập quốc tế.
  Các kỹ năng cần thiết của một CEO phải có

Giới thiệu khóa học


Nội dung khoá học gồm 2 phần diễn ra trong 19 buổi.

PHẦN 1: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ DÀNH CHO CEO ( 15 buổi)

1. Phát triển năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

Giảng viên: Chuyên gia. Đỗ Tiến Long ( 3 buổi)
- Chuyên gia tư vấn về Lãnh đạo chiến lược và Phát triển tổ chức.
- Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK.

2. Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và hội nhập quốc tế

Giảng viên: ThS. Phan Anh Lưu ( 2 buổi)

- Giảng viên cao cấp, chuyên gia đào tạo, huấn luyện và phát triển con người

- Nguyên giám đốc mạng lưới bán hàng TOTALGAZ

3. CEO và chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng + Hoạch địch và quản trị chiến lược kinh doanh

Giảng viên: TS. Trần Quốc Việt ( 3 buổi)

- TV HĐQT Kiêm CEO của công ty tập đoàn Ecopark

- Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam (VMA)

- Nguyên TV HĐQT, P.TGĐ tập đoàn Kinh Đô kiêm CEO Kinh đô Miền Bắc

Học viên đi thăm quan và học hỏi thực tế tại doanh nghiệp phát triển ( Chương trình bắt buộc - Dự kiến sáng thứ Bảy) 

4. Xây dựng thương hiệu trong thời kỳ Covid

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh ( 2 buổi)

- Trưởng bộ môn quản trị thương hiệu - Đại học Thương mại

- Chuyên gia cố vấn chiến lược PR, marketing, thương hiệu

5. Các vấn đề pháp lý mới về hợp đồng kinh doanh 

Giảng viên: PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh ( 1 buổi) 

- Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Chuyên gia tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho doanh nghiệp 

6. Quản trị nhân sự dành cho CEO 

Giảng viên: Chuyên gia Phan Sơn( 2 buổi)

- Giảng viên cao cấp về nhân sự

- Nguyên Giám đốc nhân sự - Tập đìan Tecomen

- Nguyên Quản lý nhân sự tại Tập đoàn Viettel và Vingroup 

Trải nghiệm học thực tế kết hợp các hoạt động Teambuilding do ban tổ chức xây dựng( Chương trình bắt buộc )

Địa điểm dự kiến: Ngoại thành Hà Nội

Giảng viên: ThS. Đoàn Hữu Cảnh

PHẦN 2: CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT DÀNH CHO LÃNH ĐẠO ( 4 buổi) 

1. Kỹ năng thuyể trình và chủ trì cuộc họp hiệu quả

Giảng viên: TS. Đỗ Thị Yến ( 2 buổi)

2. Kỹ năng giao việc ủy quyền và tạo động lực cho nhân viên 

Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường ( 2 buổi)

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mô tả công việc bộ phận marketing và truyền thông
 • Bài 2: Mô tả công việc bộ phận bán hàng
 • Bài 3: Mô tả công việc bộ phận cung ứng vật tư
 • Bài 4: Mô tả công việc bộ phận hành chính nhân sự
 • Bài 5: Mô tả công việc bộ phận tài chính kế toán
 • Bài 6: Mô tả công việc bộ phận kế hoạch
 • Bài 7: Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật
 • Bài 8: Mô tả công việc bộ phận sản xuất
 • Bài 9: Mô tả công việc bộ phận QA
 • Bài 10: Mô tả công việc bộ phận bảo trì
 • Bài 11: Mô tả công việc bộ phận pháp chế
 • Bài 12: Mô tả công việc bộ phận xuất nhập khẩu
 • Bài 13: Mô tả công việc bộ phận IT
 • Bài 14: Mô tả công việc bộ phận kinh tế kế hoạch
 • Bài 15: Mô tả công việc bộ phận nghiên cứu phát triển
 • Bài 16: Mô tả công việc bộ phận bốc xếp
 • Bài 17: Mô tả công việc bộ phận đời sống
 • Bài 18: Mô tả công việc bộ phận thiết kế sản phẩm
 • Bài 19: Mô tả công việc bộ phận tiếp thị sản phẩm
 • Bài 20: Mô tả công việc bộ phận văn thư
 • Bài 21: Mô tả công việc bộ phận vận tải
 • Bài 22: Mô tả công việc bộ phận xí nghiệp sản xuất
 • Bài 23: Mô tả công việc bộ phận giao nhận
 • Bài 24: Hệ thống BSC
 • Bài 25: Bảng KPI hệ thống cung ứng
 • Bài 26: Bảng KPI phòng kinh doanh
 • Bài 27: Bảng KPI phòng marketing
 • Bài 27 (2): Bảng KPI phòng nhân sự
 • Bài 28: Bảng KPI phòng sản xuất
 • Bài 29: KPI bộ phận kế toán
 • Bài 30: Đánh giá các công việc
 • Bài 31: Quy trình quản lý thư viện
 • Bài 32: Quy trình sửa chữa
 • Bài 33: Quy trình bảo hành, bảo trì
 • Bài 34: Quy trình tổ chức và quản lý cuộc họp
 • Bài 35: Quy định quản lý con dấu
 • Bài 36: Quy định tiếp khách
 • Bài 37: Quy định quản lý văn bản đến, đi
 • Bài 38: Quy định quản lý văn phòng phẩm
 • Bài 39: Quy định chế độ công tác phí
 • Bài 40: Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô
 • Bài 41: Quy định quản lý hồ sơ
 • Bài 42: Quy định quản lý tài liệu
 • Bài 43: Quy trình tổ chức hội nghị
 • Bài 44: Quy định quản lý biểu mẫu
 • Bài 45: Quy định quản lý nhân viên, khách ra vào cổng
 • Bài 46: Quy định quản lý tài sản, hàng hoá ra vào cổng
 • Bài 47: Quy định quản lý tài sản
 • Bài 48: Quy định kỉ luật lao động
 • Bài 49: Điều chuyển công tác
 • Bài 50: Quy định năng lượng
 • Bài 51: Quy định cử đi đào tạo
 • Bài 52: Quy định, biểu mẫu HCNS
 • Bài 53: Biên bản bàn giao

Thông tin giảng viên

Các Giảng Viên
495 học viên 1 khóa học

 

GIẢNG VIÊN: 

1. TS. Trần Quốc Việt

 • TV HĐQT kiêm CEO của công ty tập đoàn Ecopark
 • Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam (VMA)
 • Nguyên TV HĐQT, P.TGĐ Tập đoàn Kinh Đô kiêm CEO Kinh Đô Miền Bắc

2. TS. Đỗ Tiến Long

 • Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo Tổ chức.
 • Tư vấn trưởng cty tư vấn quản lý ODCLICK
 • Giảng viên trường đại học FPT

3. ThS. Nguyễn Quốc Cường

 • Giảng viên cao cấp, chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm cho các tổ chức, doanh nghiệp

4. PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

 • Trưởng bộ môn quản trị thương hiệu – Đại học Thương mại
 • Chuyên gia cố vấn chiến lược PR, marketing, thương hiệu

5. ThS. Phan Sơn

 • Chuyên viên cao cấp về nhân sự 
 • Nguyên Giám đốc nhân sự - Tập đoàn Tecomen 
 • Nguyên Quản lý nhân sự tại Tập đoàn Viettel và Vingroup 

6. ThS. Phan Anh Lưu 

 • Giảng viên cao cấp, chuyên gia đào tạo, huấn luyện và phát triển con người
 • Nguyên giám đốc mạng lưới bán hàng của TOTALGAZ 

7. PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh 

 • Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội 
 • Chuyên gia tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho doanh nghiệp 

8. TS. Đỗ Thị Yến 

 • Giảng viên cao cấp chuyên về các chương trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho các tổ chức và tập đoàn
 • Có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý ở các vị trí cao cấp tại các tập đoàn lớn như Giám đốc Nhân sự LG Electronics, Nguyên Phó TGĐ Techcombank AMC, Giám đốc điều hành hãng dịch vụ nhân sự GPO

9. ThS. Đoàn Hữu Cảnh

 • Là giảng viên số 1 về tài chính có trên 18 năm kinh nghiệm đào tạo cho các tổ chức Doanh  nghiệp
 • Là chuyên gia tư vấn và phân tích tài chính cho nhiều Doanh nghiệp

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác